Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Accommodation - Phòng Nghỉ

Single room - best for 2 people - Phòng đơn - 2 người
- Individually controlled air-conditioning -Điều hoà không khí
- Colour TV - Ti Vi
- Bathroom amenities - Phòng Tắm
  • Heat water - Nước nóng
  • Soap - toothpaste - toothbursh - vật dụng khác
  • Bath towels
Double room - best for small family, parents and children - Phòng đôi - gia đình nhỏ 4 người
- Individually controlled air-conditioning -Điều hoà không khí
- Colour TV  - TiVi
- Bathroom amenities - Phòng tắm
  • Heat water  - Nước nóng
  • Soap - toothpaste - toothbursh - Vật dụng khác
  • Bath towels

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét